EMIR

« Back to Glossary Index

EMIR (European Market Infrastructure Regulation) on Euroopa Liidu poolt loodud regulatsioon, mille eesmärk on tagada finantssüsteemi jätkusuutlikkus läbi erinevate osapoolte riskide vähendamise.

See algatati seoses 2009. aasta krahhiga ja peamine fookus ongi selliste tuletisinstrumentide ja nendega kauplevate osapoolte tegevuse reguleerimine.