Marginaalne maksumäär

« Back to Glossary Index

Marginaalne maksumäär on see tulumaksumäär, mida maksad konkreetse teenitud euro pealt. Seda mõistet kasutatakse näiteks tulumaksu astmete erinevate maksumäärade kirjeldamiseks.

Näiteks Eesti astmelise tulumaksusüsteemi puhul on 2023. aastal 1. astme vahemikku jääva tulu marginaalne maksumäär 0%. Järgmises astmes 20%, 3. astmes 34,53% ja 4. astmes jälle 20%.

Näide:

Jüri teenib keskmist palka ehk 1242 kuus ehk 14 904 € aastas. Selle pealt arvestatakse tulumaksu järgnevalt:

Esimesed 7848 € * 0% = 0 €
2. astme 6552 € * 20% = 1310 €
3. astme 504 € * 34.53% = 174 €

Kokku teeb see tulumaksuks 1484€ ehk 10% tulumaksumäära.

Näites oleva Jüri sissetuleku puhul 14 904 € aastatulu (efektiivne) maksumäär on 10%. Marginaalne maksumäär 14 400 € ületava tuluosa ehk 3. astmesse jääva 504 € pealt 34,53%.