Passiivne tulu

« Back to Glossary Index

Üks viis, kuidas erinevat liiki tulusid eristatakse, on nende jaotamine aktiivseks ja passiivseks. Passiivne tulu on selline tulu, mille nimel ei tule aktiivselt tööd teha. See tähendab, et tulu laekumine ei sõltu otseselt sellest, kas sa teed midagi või mitte.

Passiivse tulu üks suuremaid võlusid ongi see, et selle saamise nimel ei pea regulaarselt tööd tegema. Sinu rahakott võib paisuda sel ajal kui sa magad, käid puhkusereisil, mängid lastega, oled haigena voodis pikali või kasvõi sel ajal kui sa palgatööl aktiivset tulu teenid.

Kõige tüüpilisemalt räägime passiivse tulu puhul investeeringutest saadavast tulust. Samas võiks siia alla lugeda ka mõningaid toetuseid, stipendiume, autoritasusid, vanematelt saadavat taskuraha.

Passiivse tulu puhul on üks populaarne alamkategooria, mida sageli passiivse tulu mõistega segamini aetakse: passiivne rahavoog. Passiivseks rahavoo puhul räägitakse tüüpiliselt:

  • Dividendid aktsiatest, fondidest ja osalustest.
  • Intressid laenudelt, võlakirjadelt, hoiustelt.
  • Üüri-/renditulu korteritelt, majadelt, garaažidelt, ärikinnisvaralt, maa pealt.
  • Harvemini ka litsentsitasud ja autoritasud.

Passiivne rahavoog on aga ainult üks osa passiivsest tulust ja sageli võib anda eksitava pildi olukorrast. Näiteks kui teenid 1000 € intressitulu, aga samal ajal 2000 € eest laene tuleb maha kanda. Passiivset tulu võib saada ka aktsiate/osaluste, võlakirjade ja kinnisvara hinnatõusust. Kui ostad aktsiat 10 €/tk ja selle hind tõuseb 20 € peale, siis teenisid iga aktsia kohta 10 € passiivset tulu.

Halvematel aegadel või kehvemate valikute korral võib muidugi passiivsest tulust saada hoopis passiivne kulu. Näiteks investeeringute hind võib kukkuda ostuhinnast allapoole või kinnisvara võib tänu puuküürnikule negatiivset rahavoogu hakata tekitama (loe: üüri sa ei saa, aga kommunaale, laenumakseid ja õiguskulusid tuleb sul endiselt tasuda). Pikemas horisondis ja aruka tegutsemise korral on muidugi sellise olukorra tõenäosus pigem madal.

Tegelikkuses ei ole peaaegu ükski tulu 100% passiivne. Ikka tuleb mingi avaldus kuskil täita, mõni tehingukorraldus sisestada või kasvõi tuludeklaratsioon selle tulu kohta esitada. Reeglina võib siiski tulu lugeda passiivseks, kui ajakulu saadava tulu kohta on väga väike. Kuigi nii mõnegi nähtud kinnisvarainvesteeringu puhul on ilmselt passiivsest tulust rääkimine juba eksitav.