Survivorship bias

« Back to Glossary Index

Mõtteviga, kus vaadatakse näiteks edukaid investoreid ja fondijuhte ning tehakse selle põhjal järeldusi, kuidas edukaks saada. Viga tekib selles, et tähelepanuta jäävad kõik juhtumid, kes edu ei saavutanud.

Näiteks võid vaadata, et maailma top 10 investori seast 4 kasutavad väga sarnast investeerimisstrateegiat. Siit tehakse tihtipeale järeldus, et see on hea strateegia. Tegelikkuses aga kui vaataksid kõiki investoreid, kes seda strateegiat kasutasid, siis võiksid avastada, et 95% neist lõpetasid halbade tulemustega.

Sarnaselt võib mõni investeerimispank luua 5 erinevat fondi. Paari aasta jooksul 2-3 neist saavutavad häid tulemusi ja ülejäänutel läheb kehvasti. Kehva sooritusega fondid pannakse kinni. Kui sa nüüd vaatad ettevõtte fonde, siis jääbki mulje, et neil on ainult head fondid.