Tagasivõtmistasu

« Back to Glossary Index

Tagasivõtmistasu ehk väljumistasu on tasu, mida võetakse fondiosakute müümisel.

Vt ka väljalasketasu