Väljalasketasu

« Back to Glossary Index

Väljalasketasu ehk sisenemistasu on tasu, mida võetakse fondiosakute ostmisel.

Vt ka tagasivõtmistasu