ESG

ESG (Environmental, Social & Governance) kriteeriumid on erinevad näitajad, mille põhjal hinnatakse ettevõtte n-ö headust, loodussõbralikkust ja jätkusuutlikkust.

Praktikas puudub ühtne definitsioon ja mõõdikud, mida need erinevad kriteeriumid tähendavad. Erinevad hinnanguid andvad ettevõtted kasutavad erinevaid loogikaid. Samuti ei tundu eriti paljud mõõdikud reaalsuses midagi väga sisulist mõõtvat.

Nii mõnelgi juhul on selgunud, et ESG fondis on loodust saastavamad ettevõtted, kui sarnases tavalises indeksfondis. Lisaks on probleemiks see, et kriteeriumeid hinnatakse võrreldes teiste ettevõtetega, mitte mingi üldise standardi järgi.

Kui kõik teised ettevõtted hakkavad rohkem saastama, siis oma saastmist samal tasemel hoidev ettevõte saab omale parema hinnangu.

Samuti ei ole selge, kas selliste kriteeriumite järgi investeerimine ka reaalselt mingit positiivset mõju omab ettevõtete käitumisele. Blackrocki endine ESG valdkonnajuht on väitnud, et see on sootuks kahjulik hoopis.

Loe minu pikemat arutelu ja küsimusepüstitust sel teemal siit: Millist mõju omab ESG kriteeriumite järgi investeerimine?

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

%d bloggers like this: