SPV

« Back to Glossary Index

SPV (Special Purpose Vehicle) on konkreetsel eesmärgil loodud juriidiline keha, mille eesmärk on tüüpiliselt piirata selle omanike riske.

Kõige tüüpilisem näide on ilmselt kinnisvaraarendus, kus iga arenduse jaoks luuakse tavaliselt eraldi SPV. Eesti kontekstis on see reeglina uus OÜ, mille nimi võibki olla midagi stiilis KVSPV3 OÜ.

Kuna kinnisvaraarendusega kaasnevad mitmed riskid ja seal kasutatakse ka ohtralt laenuraha, siis selline SPV võimaldab piirata neid riske selle konkreetse projekti raames.

Kui see projekt peaks ebaõnnestuma, siis lendab õhku ainult see projekt, mitte kogu ettevõte ja teised projektid, mis samaaegselt on kasutusel.

Oletame, et ettevõttel on korraga käsil neli erinevat projekti ja need kõik on ühe ettevõtte all. Sellisel juhul probleemid ühe projektiga võiksid tähendada probleeme ka kõigile teistele projektidele. Mis omakorda võib viia terve ettevõtte pankrotini.

Vt ka VIE