Categories
Laenud ja ühisrahastus

Bondora laenude sooritus läbi aja

Ühisrahastuse süvakursuse liikmed leiavad täispika analüüsi siit. Allolevalt lühendatud versioon sellest.

Võtsin üle pika aja taaskord Bondora andmebaasi ette ja uurisin, mis laenudega vahepeal toimunud. Eelkõige püüdsin valgust heita nö värskemate laenude sooritusele 2014-2017 perioodi jooksul.

Hapude laenude osakaal EAD1 baasil

Bondora hapude laenude osakaal summaarselt.
Hapude laenude osakaal summaarse arvutuse (EAD1) baasil (Defaulted €) ja 16.07.2018 seisuga sellest taastunud osa (Recovered €).

Graafikult on näha, et keskmiselt igast väljastatud €100-st eurost on üle €40 jagu laene hapuks läinud. Alates 2018. aastast on hapude laenude osakaal langenud, aga siin on ka oma mõju lihtsalt sellel, et laenudel on olnud vähem aega hapuks minna.

Kuna vaatasin lihtsalt lõppseisuga hapuks läinud hulka, siis peakski olema loogiline, et uuematel laenugruppidel on hapude osakaal väiksem. Küll aga ei saa siit järeldada, millises osas on tegemist näiteks laenukvaliteedi paranemisega ja millises osas lihtsalt ajalise aspektiga.

Taastumise osas on näha, et 2014. aasta jooksul väljastatud hapuks läinud laenude puhul on keskmiselt koju suudetud tuua peaaegu 30% hapuks läinud summadest. Hilisemate laenude puhul aga on taastumine märkimisväärselt väiksem.

Taaskord on trend ootuspärane, kui arvestada, et varasemalt väljastatud laenud läksid varem hapuks ja on seega saanud ka pikemalt taastuda. Oma mõju on siin kindlasti ka võlgade sissenõudmise protsessi muudatustel ja inkassotasudel, mis lisati 2015. aasta keskpaigas.

NB! Graafikul on taastumine suhtes väljastatud summaga, mitte hapuks läinud summaga, et mõlemad tulbad oleks omavahel kergemini võrreldavad.

Hapude osakaal laenude kaupa

Kui investor hajutab ühtlaselt igasse laenu võrdse summa, siis on olulisem näitaja hapude osakaal laenude baasil (tk), mitte summa baasil (€). Sinu jaoks tegelikult ei ole vahet, kas laen oli €10 000 või €500, kui sinu panus mõlemas on €100.

Bondora default rate vs probability of default
Hapude laenude osakaal (tk) vs Bondora Ratingu järgi hapuks minemise tõenäosus (Probability of Default).

Nagu graafikult näha, siis laenutükkide puhul on olukord veidi kehvem, kui summaarselt oli. Hapude osakaal on veidi kõrgem.

Millal laenud hapuks lähevad?

Üks laenude kvaliteedi näitaja lisaks hapude osakaalule, võiks olla ka see, millal laenud hapuks lähevad. Loogika võiks olla nii, et mida varasemalt laen hapuks läheb, seda kehvem on reeglina ka kvaliteet.

Bondora Default Curves
Kumuleeruv hapude laenude osakaal ajas väljastamise aasta järgi.

Graafikul on näha, kui suur osakaal laenudest x päeva peale laenu väljastamist on hapuks läinud.

Graafikute parempoolsete otste puhul tasub arvestada, et kuigi osad laenud on selle kuupäevani jõudnud, on suur osa väljastatud laene veel liiga värsked, et seal saaks mõni laen hapuks minna. See tähendab, et graafiku lamedaks muutumine ei tähenda tingimata seda, et nüüd on hapuks minemise tempo seisma jäänud.

Selle analüüsi põhjal tundub olevat selge muster, et igal aastal väljastatud laenud on hakanud mõnevõrra kiiremini hapuks minema. See oleks oodatav tulemus, kui näiteks riskitase PD osas oleks aastast aastasse tõusnud.

Tabelit vaadates võib küll mõningast tõusu märgata, aga suurem osa tõusust on tegelikult tingitud sellest, et 2015. aasta numbrid olid ikka väga puusse pandud. Tõsi, erinevused sellel graafikul ei ole nüüd tingimata lõpmata suured ja teatud kõikumine on ka juhuslikkusest tingituna täiesti ootuspärane.

Samas tundub see juhuslikkus kõik pigem kehvema tulemuse suunda kaldu.

AastaPD
201422.5%
201516.2%
201629.7%
201729.8%
201826.3%

Kokkuvõtteks

Kuigi täpsemate järelduste tegemiseks peaks Bondora oma mudeli kohta veidi rohkem infot avaldama, siis esmapilgul igatahes tundub, et tulemused on ka kuni 2017. aasta laenudeni oodatust mõnevõrra kehvemad.

Tänu PD korrigeerimiseni järgmistes Bondora Ratingu mudelites, on erinevus tegelikkusega õnneks väiksem. See-eest tundub nüüd mudel jällegi liigselt optimistlik olevat taastumismäärade osas .

Mõistete seletusi:

  • EAD1 (Exposure at Default) – põhiosajääk hetkel, mil laen läks hapuks. See ei sisalda kogunenud intressi, kuigi sageli arvutatakse ka hapuksmineku hetkeks kogunenud intress siia sisse.
  • PD (Probability of Default) – Bondora krediidimudeli poolt arvutatud tõenäosus, et laen läheb ühe aasta jooksul hapuks.
  • LGD (Loss Given Default) – protsent laenust, mis jääb lõplikult tagasi saamata, kui laen hapuks läheb ehk EAD-st tuleb taastumine ja raha ajaväärtus maha arvestada.

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.