Categories
Finantsvabadus: reisimine, nautimine, areng

Alternatiiv klassikalisele pensionile?

Eluetapid: kool/ülikool, karjäär ja pere, pension.
Tüüpiline elumuster.

Lihtsustatult võib jaotada meie elu kolmeks suuremaks etapiks:

  1. Õppimine ja kool: Mõnel saab see etapp läbi põhikooliga, teisel keskkoolis ja kolmandatel umbes 24.-25. eluaastal magistrikraadi omandades.
  2. Pere ja karjäär: Teises etapis on reeglina fookuses karjääri tegemine ja pere loomine. Kestab üldiselt kuni pensionieani, kuigi tervislikel ja muudel põhjustel võib lõppeda ka varem või kesta kauem.
  3. Pension: Reeglina 65+ vanusest alates, kui enam tööd nii väga teha ei taha või erinevatel põhjustel ei saa.

Meie kolm peamist ressurssi

Kui siia kõrvale panna meie peamised kolm ressurssi, siis pilt võiks välja näha umbes selline. Esimeses etapis on meil tavaliselt kõige rohkem aega ja energiat ja kõige vähem raha.

Paljud noored ja tudengid võiksid siinkohal vastu vaielda, et aega nüüd küll pole. Oota rahulikult ära see aeg, kui sul on karjäär/ettevõte, lapsed ja pere, siis räägime uuesti. Teises etapis on tavaliselt aega kõige vähem (kohustusi ja ülesandeid palju), aga sissetulek see-eest kõige suurem.

Kui nüüd sellest sissetulekust korralikult raha kõrvale panna ja investeerida, siis peaks kolmandas etapis ehk pensionieas olema kõige rohkem raha. Ühtlasi vabaneb pensionieas omajagu aega, sest lapsed on välja kolinud ja töökohustusi enam pole. Ainus probleem on, et energiat ja tihtipeale tervist ei pruugi enam eriti olla.

Miks mulle klassikaline mudel ei meeldi?

Sellepärast mulle see mudel liiga ahvatlev ei tundu. Teha tööd, koguda raha ja näha vaeva aastakümneid selleks, et pensionieas avastada, et ei jaksa enam oma soove ja unistusi ellu viia?

See ei tähenda muidugi, et see automaatselt halb oleks. Paljudele tundub sobivat ja toimivat väga hästi. Loodetavasti elad juba täna sellist elu ja teed tööd, mille käigus saad paljud oma soovid ja unistused ellu viidud.

Need ei pea teineteist välistama. Kui sulle aga tundub, et selline elumuster ei ole sinu jaoks ahvatlev, siis pakun välja paar alternatiivi, mida kaaluda.

Finantsvabaks enne pensioniiga

Ilmselt levinuim idee on täna finantsvabadus. See tähendab, et investeeringutest saadav tulu katab ära sinu igakuised kulutused. Kui kulud on 1500 € kuus, siis peaksid sinu investeeringud teenima vähemalt 18 000 € aastas.

Sellisel juhul ei pea sa raha pärast midagi tegema ja võid vabalt valida, kuidas oma aega sisustada. Võiks öelda, et kohustuste mõttes oled justkui pensionil, ainult et näiteks 20-30 aastat varem. Ajal, mil sul on ka energiat, et oma eesmärkide elluviimisega tegeleda.

FIRE lähenemine

Sellele eesmärgile võib läheneda nii agressiivselt, nagu paljud FIRE (Financial Independence, Retire Early) liikumises osalejad, kus pannakse 70% või rohkemgi oma sissetulekutest kõrvale. Mõned aastad elatakse väga tagasihoidlikku ja kasinat elu, et võimalikult ruttu finantsvabaduseni jõuda.

Eks sa ise saad otsustada, kas ja mil määral selline lähenemine sinu jaoks mõistlik tundub. Isiklikult pooldan rohkem tasakaalustatumat lähenemist, sest enda liiga suur piiramine võib sageli valusa tagasilöögi anda. Samas inimesed on erinevad.

Minipensionid

Vähemtuntud idee on minipensionid. Kui finantsvabaduse saavutamiseks on vaja päris suurt portfelli ja selle kogumine võib tüüpiliselt aega võtta 10+ aastat, siis minipensionite mõte on kergemini rakendatav.

Idee on lihtne. Selle asemel, et oodata oma 65.+ eluaastat ja siis pension välja võtta, võiks seda juba elu keskel väikeste juppidena “välja võtta”.

Näiteks nii, et viis aastat teed tööd, paned raha kõrvale ja siis võtad aasta vabaks oma isiklike soovide ja eesmärkide elluviimiseks. Olgu selleks siis reisimine, raamatu kirjutamine, ettevõtluse katsetamine, programmeerimise õppimine, lastega kodus olemine või midagi muud sinu jaoks olulist ja väärtuslikku.

Minipensioniks vajalik valmistumine

Kui tahaksid iga 5 aasta järel aastase minipensioni võtta, peaksid kirvemeetodil arvutades igakuisest tulust umbes 20% kõrvale panema. Nii saad viienda aasta lõpuks ühe aasta tulu kokku, pluss võib olla mingi tootluse, kui selle raha kuhugi hoiustasid või ära investeerisid.

Muidugi kui sinu minipension sisaldab tegemisi, mis toovad raha sisse või sa kulutad oma palgast oluliselt vähem, siis võid vähemaga hakkama saada. Sõltub jällegi, mis eesmärgiga minipensionile lähed. Kui aga plaanid selle aastaga rohkem raha kulutada, siis võib vajalik säästumäär hoopis suurem olla.

Tööturult eemaloleku mõju sissetulekule

Arvesta ka sellega, et tööturult eemalolek võib tähendada tagasilööki sinu sissetulekule ja karjäärivõimalustele ja see mõju võib olla pikaajaline. Muidugi, kui teed minipensioni ajal tegevusi, mis sinu väärtust töötajana suurendavad, siis võiks see positiivselt mõjuda.

Kuna ma eriti palju inimesi ei tea, kes sellist lähenemist katsetanud oleks, siis kahjuks reaalse elu statistikat välja tuua ei oska. Küll tundub selge, et naiste pikaajalisele sissetulekule mõjub pikemalt lastega kodus olemine reeglina halvasti. Lastele ja lastega suhetele aga ilmselt hästi.

See ei pruugi muidugi olla võrreldav olukorraga, kus sa aastaga omale mõne uue kasuliku oskuse omandad või ettevõtte püsti paned.

Tuleviku pension on väiksem

Ühtlasi pead arvestama sellega, et kuigi sa võtad vahepeal selliseid minipensione, on sind tulevikus endiselt pensioniiga ootamas. Võimalik, et sa ei tahagi siis pensionile jääda ja plaanid elu lõpuni töötada.

Paraku aga ei ole see alati meie valik. Tervis võib ootamatult töövõimet vähendada või töösuhe tööandja soovil läbi saada. Vanemas eas tööd leida ei ole alati nii lihtne, kui nooremana tunduda võib.

Seega ei tohiks selle kõige kõrvalt ära unustada ka pikaajalisi finantseesmärke. Pensioniks on endiselt vaja raha koguda. Eriti arvestades, et tänu minipensionitele saab sinu I ja II samba pension väiksem olema.

Minipensionid ja elukaaslane

Üks soodustav aspekt minipensionite juures on see, kui elad koos abikaasa või elukaaslasega. Sellisel juhul on teil eelduslikult kaks sissetulekut. See tähendab, et olenevalt minipensioni eesmärgist, on võimalik kulusid omavahel vastavalt vajadusele jaotada.

Näiteks ühel aastal oled sina minipensionil ja kaaslane katab suurema osa kulusid. Järgmisel korral aga on sinu elukaaslane minipensionil ja viib enda unistusi ellu ning sina katad suures osas elamiskulud ära. Sellisel juhul ei pea nii suuri summasid spetsiaalselt selleks otstarbeks koguma.

See lähenemine sobib näiteks olukorras, kus üks teist soovib uut eriala õppida, raamatut kirjutada või mõne muu sellise indidivuaalse unistuse ellu viia. Muidugi kui eesmärk on koos ümbermaailmareisile minna või ühiselt lapsega kodus olla, tuleb ilmselgelt raha eelnevalt valmis koguda.

Kuidas sulle tundub? Kas see tüüpiline elumuster on sinu jaoks sobiv või võiks hoopis minipensionite ideel olla jumet? Kui oled midagi sarnast katsetanud, siis võiksid ka oma kogemust kommentaarides jagada.

Käesoleva artikkel on väljavõte Alustava investori käsiraamatu 3. trükist. Kui tahad rohkem teada, mida nende eesmärkide nimel tegema peaks ja kuidas seda teha, siis loe lähemalt raamatust.

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.