Categories
Investeerimine: raha sinu eest tööle Laenud ja ühisrahastus Statistika, andmeanalüüs, matemaatika, uurimused

Annuiteetmaksetega laenugraafik ja investeeringu tootlus

Annuiteetmaksetega laenugraafikud tekitavad segadust nii investorites kui ka laenajates. Erinevates kontekstides olen nädala jooksul suhelnud nelja erineva inimesega, kellel sellega seoses on arusaamatusi tekkinud.

Püüame seda võimalikult lihtsalt seletatuna ja näidete abil veidi laiali lammutada.

Lihtsustatud näide

Oletame, et sa teed €100 investeeringu laenu. Intress on 10% aastas ja makseid tehakse 1x aastas €20 kaupa. Tagasimaksete graafik näeks välja selline:

annuiteetmaksetega investeering laenuNagu tabelist näha, siis esimese aasta lõpus maksis laenaja sulle €10 intressi, sest ta kasutas €100 sinu raha. Samuti maksti tagasi €10 sinu põhiosast, nii et laenaja kätte jäi veel €90.

Teisel aastal oli laenaja käes seega €90 sinu raha, mistõttu 10% intress selle pealt on €9. Kuna maksed on võrdses summas, siis seekord maksab laenaja tagasi koguni €11 põhiosa ja tema kätte jääb €79 sinu raha.

See €79 teenib intressi kolmandal aastal ning selle pealt teenid €7.90 ehk endiselt 10%. Taaskord kasvab põhiosa tagasimakse summa ja väheneb järgmisel aastal teenitav intressisumma, sest sinu raha, mida laenaja kasutab, on veelgi vähenenud.

Sedasi need maksed jätkuvad, kuniks laen on tagastatud. Kuigi intressi summa väheneb, on intressimäär endiselt üks ja sama kogu perioodi jooksul.

Kui laenaja maksaks kolmanda aasta lõpus kogu laenu ära, siis ilma lepingutrahvideta tuleks tal endiselt maksta lihtsalt €7.90 intressi ja kogu €79 põhiosa ehk intressimäär on taaskord sama 10%.

Reaalses elus on arvestus keerulisem, kuna maksed toimuvad reeglina igakuiselt ja numbrid ei ole nii ilusad ümmargused, aga põhimõte jääb täpselt samaks.

Intresside osakaal laenuperioodi alguses

Kõige enam tekitab segadust just see asjaolu, et esimeste laenumaksete puhul on peaaegu kogu makse intress ja põhiosa makstakse tagasi väga vähe. Siit jääb paljudele mulje, nagu laen oleks kuidagi algusperioodil kallim või investeeringu puhul tootlus oleks kõrgem. Nagu eespool nägime, siis ei ole.

Annuiteetmaksetega laenude puhul tehakse graafikud lihtsalt reeglina nii, et igakuine makse oleks täpselt samas summas. Kui võtad 5-aastase laenu, siis tagasi teed igal kuul täpselt sama suure tagasimakse.

annuiteetmaksetega laenugraafik
Annuiteetmaksetega laenugraafik reaalse Bondoras tehtud investeeringu näitel.

Ülaloleval pildil on veel üks eripära. Laenuvõtja on võtnud laenu ja valinud esimese maksepäeva nii, et see on alles ligi kaks kuud peale laenu väljastamist. Seetõttu on intressimakse tunduvalt suurem, kuna see on kogunenud umbes kahe kuu jooksul.

Intressi osakaal muudel juhtudel on aga algusperioodil suurem ainuüksi sellepärast, et põhiosa, millelt intressi arvestatakse, on samuti just perioodi alguses kõige suurem.

Kuna iga maksega väheneb vaikselt ka põhiosa, siis iga kuu jooksul väheneb kogunev intress ja suureneb tagasi makstav põhiosasumma. Intressimäär on aga kogu perioodi vältel täpselt sama.

Tüüpiline viga

Kõige tüüpilisemalt vaadatakse seda maksegraafikut ja arvatakse automaatselt, et kui intressimakse (€) on summaarselt alguses suurem, siis on ka intressimäär (%) alguses suurem.

Samm edasi tuleb ka ette seda, et võetakse intressimaksed ja jagatakse algse põhiosaga läbi, et tootlust saada. Meie näite puhul siis liidetakse kõik intressimaksed kokku, jagatakse €100-ga ja seejärel 8 aastaga.

See annaks tulemuseks umbes 5.7% tootluse.

Loodetavasti said aga üleval olevast näitest juba aru, et see arvutus on vale, kuna eeldab, et laenaja kasutas kogu sinu raha terve laenuperioodi jooksul. Tegelikkuses aga maksti vähehaaval sinu põhiosa iga maksega tagasi.

Mis sinu jaoks laenugraafikute juures kõige enam segadust tekitab?

5 replies on “Annuiteetmaksetega laenugraafik ja investeeringu tootlus”

Kumb variant on laenuandjale kasulikum-turvalisem? Kumb variant on laenuvõtjale kasulikum, kui ta juhtumisi tahab varem laenu ära maksta.

Kui sul on tänu negatiivsele euriborile täna kodulaenu intress 0,231%(nagu mul), siis ei tahagi varem ära maksta, seda enam et suurem osa intressist on juba alguses makstud. Tasuta raha suht 🙂

Reaalelus saab eristada kaht võimalikku varianti nii tagasimaksegraafiku kui intressiarvestuse puhul. Tagasimaksegraafik võib olla koostatud nii, et igakuiselt makstakse laenuandjale laenust tagasi täpselt sama suur summa (fikseeritud põhiosaga maksegraafik), millele lisanduvad intressid. Tagasimaksegraafik võib olla koostatud ka annuiteedimaksetena, mis tähendab, et nii intressid kui laenu põhiosa moodustavad igakuiselt ühesuguse summa (annuiteetmaksegraafik).
Intressiarvestuse puhul rakendatakse praktikas samuti kaht varianti – intressi makstakse kas reaalselt hetkel tagasi maksmata põhiosalt või siis makstakse intressi kogu perioodi jooksul algselt laenusummalt,sõltumata tagasimaksete arvust. Viimane variant on kasutusel osade järelmaksupakkujate lepingutes – ükskõik, palju tagasi oled maksnud, intressi tasud ikka algsummalt. Tagasimaksegraafiku tüüp ja intressiarvestuse loogika mõjutavad ka kuumakse ja selle komponentide kujunemist. Einstein ei pidanud liitinressi ilmaasjata maailmaimeks.

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.