Categories
Laenud ja ühisrahastus Statistika, andmeanalüüs, matemaatika, uurimused

Bondora Go & Grow ja Soome rämpslaenud

Lühidalt:

  • Bondora reklaamib Go & Grow-d kui madala riskiga toodet. Samal ajal rahastab selle abil agressiivselt riskantseid Soome laene.
  • Tundub, et Go & Grow rahadega finantseeritakse laene, mida teised investorid ei soovi rahastada.
  • Vähem kui aasta vanusest portfellist on juba veerandi jagu läinud hapuks.
  • Ligi pool portfellist on Soome rämpslaenudes, mille keskmine intress küündib üle 50% ja millest oodatakse 40% laenude probleemseks muutumist.

Go & Grow igakuised mahud*

Bondora Go & Grow investeerimistoode on tänu agressiivsele turundusele kogunud kiiret populaarsust. Tänu sellele on Bondora lõpuks lahendanud pikalt kasvu pidurdanud probleemi, et investorid rahastasid ainult oma riskitaluvusele vastavaid laene.

Go & Grow toote kaudu aga määrab Bondora, kuhu raha liigub ja seega saab rahastada kõike valimatult.

Tänaseks on selle kaudu rahastatud juba üle 30 000 000 € eest laene ja Bondora on nende väljastamise pealt teeninud ca 2 000 000 € tasusid.

  • Bondora Go & Grow funded loans
  • Bondora Go & Grow investments by Rating
  • Bondora Go & Grow loans funded by country

Üleval Bondora Go & Grow toote kaudu igakuiselt rahastatud laenude maht üldiselt, Ratingute lõikes ja riikide kaupa.*

Nagu graafikutelt näha, siis viimased 5 kuud on umbes 60% väljastatud laenudest moodustanud F Ratinguga laenud. Siin on peaaegu täielikult tegemist Soome laenudega. Sealhulgas tasub tähele panna, et 2018. oktoobris väljastati ka suurem kogus HR laene, mis läksid samuti soomlastele.

Kui varasemalt suudeti Soomes rahastada ca 1,5 miljonit eurot laene kuus, siis alates 2018. aasta oktoobrist kasvas see number hüppeliselt 2,8 miljoni peale ja käis jaanuaris isegi 4,6 miljoni peal.

Samuti rahastati 2017. aastal soomlaste poolt taodeldud laenusummast keskmiselt veidi alla 70%. 2018. aasta keskpaigast aga rahastatakse need taotlused 100%-liselt. Üle poole rahastusest tuleb Go & Grow tootest.

Bondora portfellis on kasvanud ka märkimisväärselt Eesti laenude mahud. Varasema 2 miljoni euro jagu kuus asemel, küündib nüüd igakuine maht keskmiselt ligi 4 miljonini.

Kui algselt rahastas Go & Grow Eesti laenudest ligi 40%, siis viimastel kuudel on see pigem jäänud 30% juurde. Ehk Go & Grow “investorid” rahastavad suures osas laene, mida teised ei taha.

Go & Grow portfell hetkel*

Kui alguses võeti hellitavalt “Mine ja Arene” hüüdnimega toote portfelli kõige kõrgema riskiga laene vähem, siis viimase kuue kuu jooksul on selle abil selgelt just kõige riskantsemat segmenti agressiivselt rahastatud.

Milline on aga portfelli seis tervikuna? Püüame sisse piiluda.

RiikLaene (tk)Laenujääk (€)Laenude osakaalKeskmine intressEeldatav tootlus**Hapuksmineku tõenäosus***
EE16,5k13,5 mln45%24%11%21%
ES1,1k0,7 mln2%61%20%39%
FI8k15,6 mln52%51%17%39%
Kokku25,6k29,8 mln100%34%13%28%

**Go & Grow toote kasutajatel on tootlus maksimaalselt 6.75% ehk kõigest kuni ~50% eeldatavast tootlusest. Risk on siiski 100% investori kanda.
***Kaalutud keskmine hapuksmineku tõenäosus (Probability of Default) 31%.

Need on eeldatavad tootluse ja hapude laenude numbrid. Vaatame ka praegust laenude seisu. Kuna laenud lähevad reeglina hapuks alles peale 5.-6. kuud, siis viimaste kuude andmetele erilist tähelepanu ei maksa pöörata.

Seda tuleks aga mõne kuu pärast uuesti vaadata, kuna just viimase poolaasta jooksul on Bondora väljastanud terve hunniku uut liiki riskantseid Soome laene, mida varasemalt portfellis ei olnud.

Bondora Go & Grow monthly portfolio
Go & Grow laenude sooritus väljastamise kuu järgi. Punane näitab hapuks läinud portfelli ja oranž üle 7 päeva viivises osa.*

Vähem kui aastaga on enamus kuudel väljastatud laenudest ligi neljandik hapuks läinud ning umbes 15% laenudest veel vähemalt nädala jagu viivises.

Soome kõrgema riskiga laenud võeti suuremas koguses portfelli alates 2018. aasta oktoobrist, seega nende soorituse kohta on veel vara järeldusi teha. Küll on aga näha, et isegi käesoleva aasta jaanuaris väljastatud laenudest on juba peale esimest või teist makset 17% viivises.

Kokkuvõtteks

Bondora kirjeldab Go & Grow toodet oma turunduses kui madala riskitasemega ja kindla netotootlusega investeerimistoodet, mis sobib nii pensionärile kui ka 18-aastasele tudengile. Eriti ideaalne on see Bondora sõnul just algajatele, sest selle kaudu investeerimine ei eelda investeerimiskogemust.

Samuti reklaamitakse seda kui meelerahufondiks, lastele kogumiseks või muude suuremate ostude tarbeks säästmiseks sobilikku toodet, mis tundub sihtivat hoiuseid kasutavat klientuuri.

Tegelikkuses investeeritakse see raha suures mahus äärmiselt riskantsetesse laenudesse. Sealhulgas F Ratinguga Soome rämpslaenudesse, millest oodatakse, et keskmiselt üle 40% lähevad hapuks ja mille intress on üle 50%.

Eks igaüks võib ise mõelda, kes Soomes nii kallist laenu võtab ja kui suure tõenäosusega ta 4000+ € laenu 55% intressiga tagasi maksab.

Madal on see risk umbes sama palju, kui olid madala riskiga need eluasemelaenud, mis eelmise globaalse majanduskriisi tekitasid.

Õigem oleks öelda, et tegemist on madala tootlusega tootega, sest tootlus on tõesti madal ja see on ka tõsiselt piiratud. Kuigi sootuks mitte kindel, nagu Bondora väidab. Kindel on vaid ülemine piir. Risk on aga kõrge ja täielikult investori kanda.

Kuigi Bondora võtab ära enamuse potentsiaalsest tootlusest, et tagada 6,75% tootluse jätkusuutlikkust, ei ole garanteeritud, et portfell ei kisu miinusesse. Sellisel juhul läheb aga toolide mäng käima.

Paraku ei näe Go & Grow toote kasutajad mitte ühelgi ajahetkel oma investeeringute tegelikku seisu ega tea, kui palju riski nad võtavad ja millal muusika lõpeb.

Bondora arvutusmetoodika eripärade tõttu ei tea nad tegelikult aastaid isegi seda, et üldse toolide mäng on alanud ja kõigile toole ei jätku. Pigem lastakse lõbusalt tantsu edasi, kutsutakse sõpru tantsima ja palutakse ehk isegi muusikat valjemaks keerata.

*Analüüsis kasutatud andmed

Kuna Bondora ei avalda, millised laenud ja millises summas Go & Grow tootes on, tuleb nende tuvastamiseks pisut vaeva näha.

Seetõttu ei ole tegemist 100% täpsete andmetega, aga portfelli koosseisu Bondora poolt blogis avaldatuga võrreldes võib arvata, et tegemist on sellegipoolest üsna ligilähedase tulemusega.

Kui arvestada mõningasi ümardamisest võimalikke tulenevaid erinevusi ja kahe kuu jagu agressiivset F laenugrupi rahastamist, siis paar protsenti erinevust jaanuari seisuga on ootuspärane tulemus.

Samas, minu arvestusest puuduvad näiteks täielikult laenud, mille investorid on Go & Grow tootesse müünud ning ülejäänud portfell on ligikaudselt tuletatud.

Samuti on Bondora andmebaasis endiselt igasugu huvitavaid eripärasid, mis võivad tulemust veidi mõjutada. Näiteks on seal üle 90 päeva viivises laene, mille staatuseks on märgitud “Current“.

Go & Grow portfell Bondora Ratingu lõikes
Go & Grow portfelli investeeringud Bondora Ratingute lõikes minu tuletatud andmetel.

Täiendus 2019. juulis

Bondora avaldas 22. juulil uuenduse Go & Grow portfelli koosseisu kohta. Oma meetodi täpsuse kontrollimiseks tegin uute andmetega kontrolli ja sain vastava tulemuse.

RatingMinu numbridBondora numbrid
AA0%1%
A2%2%
B5%6%
C10%11%
D15%15%
E17%16%
F47%45%
HR3%4%
RiigidMinu tulemusBondora jaotus
EE38,6%41%
ES6,8%7%
FI54,6%52%

Arvestades, et tegemist on täiskohani ümardatud numbritega (0,52% ümardub 1% peale ja 0,49% ümardub 0% peale) ja mul puuduvad andmed investorite poolt tootesse müüdud laenude kohta, võib hinnata, et see meetod on siiski piisavalt täpne, et teha järeldusi Go & Grow tootes oleva portfelli kohta.

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.