Categories
Laenud ja ühisrahastus Investeerimine: raha sinu eest tööle

Kõige usaldusväärsem ühisrahastusplatvorm

NB! Vaata uuemat küsitlust siin.

Tegin küsitluse ühisrahastusplatvormide tajutud riskitaseme kohta, et näha, milliseid platvorme kui riskantseks investorid hindavad.

Minule mõnevõrra üllatuseks, vastasid küsitlusele suhteliselt vähesed. Kas asi on selles, et teema tundus keeruline, minu üleskutse oli segane või lihtsalt ei peeta portaaliriski oluliseks teemaks, jääb kahjuks küsitlusest teada saamata.

Algselt mõtlesin, et ehk olid küsimused liiga keerulised või juhised segased, aga vaadates statistikast, kui paljud seda üleskutset nägid ja kui väike osa selle peale isegi klikkis, siis viimase võib vast suurima süüdlase rollist vähemalt välistada.

Kui aja jooksul õnnestub rohkem vastajaid kokku saada, siis võime tulemusi uuesti vaadata, aga hetkel siis võtsin asja kokku 113 vastajaga.

Taustandmed

Vastajaid: Algselt 113, arvesse võtsin 112. Üks vastajatest sai valimist välja visatud, kuna oli ilmselgelt vigased vastused andnud, vastates Bondora riskiks 0 ja kõigi teiste puhul 10, ilma et üheski platvormis ise investeeriks ning väites oma kogemuseks 7 aastat. Naljaga pooleks võiks ju mõelda, et Bondora käis andmeid “parandamas”, kuigi vaevalt neil portfellihalduri nupu suurendamise kõrvalt selleks väga aega on.

Sooline jaotus: 88 M / 24 N

ühisrahastusplatvormide risk - sooline jaotus
Naiste esindatus vastajate seas oli kõigest 1/5. Kas see peegeldab ka naiste osakaalu ühisrahastusse investeerijate seas?

Ühisrahastusse investeerimise kogemus keskmiselt: 2 aastat

ühisrahastusse investeerimise kogemus
Arvestades ühisrahastusplatvormide vanust Eestis, on vastajate kogemus täitsa arvestatav.

Keskmiselt oli investoritel kogemust 3.2 nimekirjas olnud platvormiga ja küsimustikule vastamise hetkel investeeriti keskmiselt 2.3 platvormil ehk ca 0.9 platvormil on investeerimine ära lõpetatud.

Ühesõnaga, päris suur osa vastanutest on ühel või teisel põhjusel mõnel platvormil investeerimise ära lõpetanud. Raske öelda, kas see vastab keskmise investori käitumisele või vastasid küsimustikule vaid need investorid, kellel on mõni negatiivne kogemus olnud.

Ülekaalukalt oli investeerimise lõpetanute seas esindatud Bondora 33 vastajaga ning sellele järgnesid Moneyzen 12 ja Crowdestate 10 vastanuga.

Investorisõbralik platvorm?

Suures osas koosnes küsimustik kahest küsimusest. Esimene neist küsis hinnangut selle kohta, kui suure tõenäosusega portaal teeb 1-2 aasta ja 5 aasta jooksul midagi sellist, mis kahjustab investorite huve.

Kui suure tõenäosusega teeb järgmine ühisrahastusplatvorm hooletusest, tahtlikult või teadmatusest midagi sellist, mis võib kahjustada portaalil olevaid investoreid majanduslikult?

Portaal1-2 aasta jooksul5 aasta jooksulVastajaid
Bondora55%65%101
Crowdestate38%45%93
Estateguru39%48%86
Investly45%51%67
Mintos35%44%84
Moneyzen51%58%59
Omaraha37%44%77
Twino41%49%74

Pean tunnistama, et tulemused ei läinud siinkohal päris kokku minu oodatuga. Mis teebki asja huvitavamaks, muidu poleks ju väga mõtet küsitlust tehagi.

See oli üsna ootuspärane, et Bondora on nii 1-2 kui ka 5 aastases perspektiivis kõige suurema tõenäosusega ära märgitud ehk siin mängib ilmselt ajalooline track record juba oma rolli. Bondora puhul oli ka kõige suurem osakaal vastajaid, kes hindasid tõenäosust 100% peale ehk vastavalt 13.6% ja 15.7% vastajatest. Teisel kohal oli see näitaja Moneyzenil 5 aasta peal 8.3% vastajatega.

Samuti on igati loogiline, et pikema perioodi peale hinnatakse negatiivset sündmust tõenäolisemaks kui lühema perioodi peale. Vahe tundub olevat ka üsna stabiilne ehk 6-10% suurem võrreldes 1-2 aastale antud hinnangutega.

Viimane viitab ehk natukene sellele, et selliseid hinnanguid on väga raske anda, sest võiks argumenteerida, et ratsionaalselt võttes peaks tegelikult ju olema tõenäosuse kasv suurem seal, kus see 1-2 aasta peal on kõrgem. 5 aastat iga-aastaselt 50% tõenäosust on puhtmatemaatiliselt suurem tõenäosus, kui 5 aastat iga-aastaselt 30% tõenäosust.

Muidugi ilma vastajate mõttetegevusse kiikamata on raske teada, kas seal äkki ei olnud näiteks hoopis selline argumentatsioon, et kui platvorm 1-2 aastat normaalselt hakkama saab, siis tegelikult 3.-5. aasta on juba väiksem tõenäosus jamade tekkimiseks. Või oli lihtsalt 0-10 vahel liiga raske suuremat erinevust märkida, sest päris 20% ei tahetud panna.

Minu jaoks oli aga antud tabeli puhul kõige suuremaks üllatuseks Moneyzeni kõrge skoor. Kas see on tingitud Finantsinspektsioonilt litsentsi saamise venimisega või on siin mõeldud otseselt mingit muud portaalipoolset kahjumlikku tegevust, jääb tulemustest paraku teadmata.

Jätsin vastajatele võimaluse ka kommenteerida nende ekstreemsemaid hinnanguid (väga madala või väga kõrge riskiga hinnangud platvormidele). Kommentaaridest tuli välja näiteks:

  • Bondora osas toodi mitmeid näiteid juba tehtud muudatustest, mis on vastajate hinnangul investoritele kahjumlikud olnud ning läbipaistvust vähendanud. Lisaks mainiti ka potentsiaalseks ohukohaks portaali enda suuri kahjumeid ja suutmatust hapude laenude taastamisel.
  • Investly osas toodi paari vastaja poolt ohuna välja portaali tegijate teadmatust/kogenematust.
  • Crowdestate puhul toodi välja tegijate (eeldan, et selle kommentaari sihtmärk on Loit Linnupõld) usaldusväärsust.
  • Omaraha puhul hinnati mitme vastaja poolt selle pikaajalist stabiilsust ehk tasa ja targu oma asja ajamist.

Portaali pankrotirisk

Teine küsimus uuris juba konkreetsemalt portaali pankrotiriski ja tegevuse lõpetamisega seotud tajutud riski.

Kui suure tõenäosusega on järgmine ühisrahastusplatvorm sunnitud oma tegevuse lõpetama?

Portaal1-2 aasta jooksul5 aasta jooksulVastajaid
Bondora26%36%101
Crowdestate20%29%84
Estateguru21%30%80
Investly32%39%68
Mintos19%28%81
Moneyzen52%58%60
Omaraha23%29%73
Twino24%31%69

Kõige riskantsemaks hinnati Moneyzeni, kus hinnati 1-2 aasta jooksul oma tegevuse lõpetamise tõenäosust 52% peale. Siinkohal on kindlasti osa põhjusest tingitud Finantsinspektsioonilt litsentsi saamise raskustega, aga kommentaaride all on ka mainitud, et nii väikeste mahtude juures on pankrotioht tõenäoline.

Teisel kohal on Investly 32% tõenäosusega ja kolmandal kohal Bondora 26% tõenäosusega, et nad on sunnitud oma tegevuse 1-2 aasta jooksul lõpetama.

Suutsin leida statistikat, et 2008-2009 kriisiaastatel lõpetas oma tegevuse umbes 10% ettevõtetest aastas ja enne seda oli protsent kusagil 7% kandis. See ei sisaldanud ülevõtmisi jmt.

Selles kontekstis tundub, et portaalide tegevuse lõpetamisega seotud riski hinnatakse üldjoontes suhteliselt madalaks. Eriti kui arvestada, et tegemist on valdavalt noorte ettevõtetega, millest suur osa on ka näidanud arvestatavalt jätkusuutlikku kahjumit.

Ühesõnaga, mulle tundub, et suures pildis pankrotiriski või antud juhul siis ka muid võimalikke tegevust lõpetama sundivaid riske pigem alahinnatakse, aga see on muidugi minu enda isiklik arvamus.

Samuti on mul natukene raske mõista, miks Bondora, Omaraha ja Twino on 1-2 aasta riski osas praktiliselt ühel pulgal. Eriti kui arvestada, et näiteks Omaraha on aastast aastasse pigem stabiilset väikest kasvu näidanud ja kasumeid teeninud.

Bondora samal ajal on aastast aastasse kahjumit kasvatanud, laenude soorituse osas väga hüplikke tulemusi näidanud ja 2015. aasta aruande põhjal oli raha kontol umbes üheks selliseks kahjumlikuks aastaks veel.

Sarnaselt Omarahale, on ka Twino oma kodulehel olevate numbrite põhjal vähemalt näidanud alates 2013. aastast iga-aastast üsna korralikku kasvu ja seejuures on kasvanud ka kasum, mis on iga-aastaselt ikka positiivse märgiga olnud.

Eks igaühel neist on omad plussid ja miinused ning päris üks-ühele võrrelda ei maksa, aga mulle isiklikult tundub küll, et päris nii ühele pulgale neid panna ei tasuks. Raske muidugi vastajate mõtteid siinkohal analüüsida, et miks ühele anti selline hinnang ja teisele teine.

Mingi roll võib siin ilmselt olla ka sellel, et skaala oli 0-10 ehk sisuliselt valikut sai teha 10% kaupa ja see ei võimaldanud väga suurt varieeruvust hinnangutes, isegi kui mõni vastajatest seda märkida tahtis, aga erinevust nii suureks ei pidanud.

Siiski, arvestades, kui suur osakaal vastajatest on hinnanud 1-2 aasta jooksul tegevuse lõpetamise tõenäosust 0% peale (Bondora 15.8%, Crowdestate 19%, Estateguru 13.8%, Investly 4.4%, Mintos 18.5%, Moneyzen 1.7%, Omaraha 13.7%, Twino 10.1%), siis mulle tundub küll, et suur osa investoritest alahindab seda riski märkimisväärselt.

Kokkuvõtteks

Kuna vastajaid oli suhteliselt vähe, siis kahjuks ei näe mõtet rohkemate analüüside tegemiseks. Lootsin tegelikult vaadata ka seda, kas naised ja mehed annavad erinevaid hinnanguid, kas on erinevust hinnangutes sõltuvalt kogemusest ühisrahastuses üldiselt või konkreetse portaali puhul.

Antud tulemuste põhjal midagi väga põhjapanevat järeldada ei julgeks, aga nii palju tundub olevat selge, et:

  • kõige investorivaenulikumaks portaaliks peetakse Bondorat, kõige usaldusväärsemaks aga lätlaste Mintost
  • kõige tõenäolisemaks uste sulgejaks peetakse Moneyzeni ja kõige väiksema tõenäosusega taaskord Mintost
  • suures pildis hinnatakse portaalipoolset investoritele majanduslikku kahju tekitavat käitumist üsnagi tõenäoliseks
  • arvestatav osa investoritest tõenäoliselt alahindab portaali tegevuse lõpetamise riski

Milline tulemus sinu jaoks üllatav oli või on tegemist ootuspäraste tulemustega?

P.S. Järgmises RahaRaadio saates vaatame, mis võib juhtuda, kui ühisrahastusportaal pankrotti läheb. Hoia kõrvad ja silmad lahti.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

2 replies on “Kõige usaldusväärsem ühisrahastusplatvorm”

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: