Categories
Aktsiad, börs ja omakapital Statistika, andmeanalüüs, matemaatika, uurimused

Mida räägivad uurimused börsikauplemise tootluste kohta?

Kirjutasin kunagi börsikauplemise uurimusest, mis leidis, et enamus kauplejaid kaotavad raha. Sain selle peale Facebookis täiesti arvestatava koguse vastukaja, kui vale see kõik on ja kuidas tegelikult teenitakse kauplemisega kõva pappi.

Kahjuks väga tõendeid selle väite toetuseks ei saanud, mida uurida. Küll aga on õnneks omajagu uurimusi, mis otsinguga leidsin ja millest tegin siin kiire kokkuvõtte.

Allpool aga väljavõte neist uurimustest. Enne kui hakkad kurtma, et ühe või teise uurimuse puhul on mingi puudus, loe ka seda artiklit.

CFDdega kauplejate tulemused

Enam kui 70-80% CFDdega 12 kuu jooksul kauplejatest kaotab raha.

Enne uurimuste juurde minemist on meil tänu ESMA regulatsioonile võimalik kiire ülevaade saada erinevatel platvormidel CFD kauplejate tulemustest. Nimelt kohustab seadus maaklereid avaldama protsenti kauplejatest, kes nende platvormil raha on kaotanud.

Admiral Marketsi koduleht
Admiral Marketsi esilehe alumises servas olev hoiatus ütleb, et 77% nende juures CFDdega kauplejatest kaotab raha. (2020. detsembri seisuga)

Reeglina kipub see number sinna 70-80% vahele jääma. Esmapilgul võiks siis järeldada, et umbes 20-30% kauplejatest teenivad raha. Paraku nii lihtne see siiski ei ole.

Kui ma õigesti aru sain, siis see arvutus sisaldab viimase 12 kuu tehinguid. See tähendab, et tänastest 70-80% kaotajatest suur osa ilmselt loobub kauplemisest ja kukub 12 kuu pärast statistikast välja. Edukad kauplejad aga jätkavad ja on ka edaspidi statistikas sees.

Teisisõnu, survivorship bias ilustab seda pilti tõenäoliselt omajagu. Praktikas on kaotajaid rohkem. Sealhulgas ka nii mõnigi neist, kes 12-kuulise üsna lühikese perioodi jooksul on tänu soodsatele tuultele kasumis, aga pikema perioodi peale korralikus miinuses.

The Profitability of Day Traders

Uurimuses vaadeldi ühe USA kauplemisfirma 324 kliendi tehinguid perioodil 1998-1999.

Tulemusena selgus, et 64% kauplejatest kaotas raha ja 36% teenis rohkem kui $0 peale teenustasusid. Kõige parema tootlusega kaupleja teenis $197,000 ja kõige kehvem kaupleja kaotas $748,000. Kokkuvõttes oli keskmine teenistus $8,000, mis kahanes peale tasude maha arvestamist -$750 peale.

Vähem kui aastase perioodi jooksul 19% kauplejatest teenisid üle $5,000. Samas jäi enamus neist tõenäoliselt turule tublisti alla.

19,4% kauplejatest teenisid siiski üle $5,000. Tundub nagu päris hea tulemus. Vähemalt senikaua, kuni võtad ette Nasdaq Composite indeksi sama perioodi peale ja vaatad selle tootlust.

Nasdaq Composite Index tootlus
Nasdaq Composite indeks hinnatõus uurimuse perioodil.

Uurimuses täheldati, et kauplejad kipuvad teenima pigem sellistel perioodidel, kui see indeks tõusis. Kirvemeetodil arvutus näitab, et see tõusis vaadeldud perioodil peaaegu 65%.

Kui eeldada, et 5% läks tasudeks maha (eks vanasti olnud ju tasud krõbedamad), siis $5,000 tootluse teenimiseks oleks piisanud umbes $8,333 suurusest investeeringust sellisesse indeksfondi. $10,000 teenimiseks aga juba 2x rohkem ehk $16,666 investeeringut.

Kahjuks uurimust ise lugeda ei saanud, aga julgen kahtlustada, et valdav enamus $5,000+ tulu teeninud kauplejatest tegid seda portfelliga, mis ületas $8,3k ja $16,6k portfelle vastavalt.

Lühidalt, kuigi 19% kauplejatest teenisid tulu, jäid enamus neist tõenäoliselt tootluselt turule tublisti alla ja said seejuures ka omajagu oma aega kulutada. Rääkimata, et tegemist on üsna lühikese perioodiga (alla aasta), kus on väga keeruline oskust ja õnne eristada.

Allikas: The Profitability of Day Traders – Douglas J. Jordan & J. David Diltz

Do Individual Day Traders Make Money? Evidence from Taiwan

Uurijad vaatasid kogu tehingute ajalugu Taiwani börsil Taiwan Stock Exchange (TSE) perioodil 1995-1999 ja analüüsisid päevakauplejate tulemusi.

In aggregate, these heavy day traders earn mean daily gross profits (before transaction costs) of $NT 36.4 million, but daily net losses (after a reasonable accounting for transaction costs) of $NT 68.9 million.

Uurimuses eristati suurema tehingutemahuga päevakauplejaid (ca $20,000 päevakäive) teistest. Nende puhul tuvastati üldiselt, et kauplemisega suudeti küll teha kasumlikke tehinguid, aga teenustasud muutsid need kahjumiks. See-eest oli nende kahjum väiksem kui vähem aktiivsete kauplejate oma.

80%+ kauplejatest kaotavad raha. Olematu osakaal kauplejatest teenib üle finantssektori keskmise palga.

Huvitava tulemusena tuli ka välja, et kauplejad, kes minevikus on teeninud kasumit, on ka hiljem suurema tõenäosusega kasumit teeninud. Ehk mingisugune oskuse element oli selle uurimuse põhjal ilmselt olemas.

Kui vaadati lisaks päevasisestele tehingutele ka kuni 10-päevaseid tehinguid, siis tulemused suurematel kauplejatel väga ei muutunud. Vähemaktiivsetel kauplejatel aga keskmine kaotus suurenes peaaegu kolmandiku võrra.

Võimalik, et siin on mängus dispositsiooniefekt ehk klassikaline lühiajalisest tehingust pikaajalise positsiooni tekkimine.

Kasumlikud kauplejad

Kasumlikud kauplejad.
Varasema kauplemismahu ja tootluse alusel segmenteeritud kauplejate järgmise perioodi tootlused.

Uurimuses tuvastati 393 kontot, mis teenisid ka peale tasusid keskmiselt positiivset tootlust, mis oli umbes 2,6 finantssektori aastapalka. See on 393 kontot mitmesaja tuhande seast (0,x%).

Lisaks oli 1062 kontot, mille keskmine tootlus oli samuti peale tasusid positiivne, aga omajagu väiksemas summas ehk alla Taiwani keskmise aastapalga.

80% kauplejatest jäävad 6-kuulise perioodi jooksul kahjumisse.

Kui nüüd vaadata natukene teistsugust segmenteerimist, siis näeme, et varasema kasumlikkuse järgi saab tuvastada väikese grupi kauplejaid, kes on ka järgneval perioodil kasumlikud.

Varasema 6-kuu kauplemismahu ja 6-kuu tootluse põhjal segmenteeritud kauplejate järgmise 6-kuu tulemus.

Kasumlike kauplejate tootlus?

Kahjuks ei ole isegi selle uurimuse järgi võimalik öelda, milline oli kasumlike kauplejate tootlus. Summa on küll olemas, et parimatel on see $NT 2,1 miljonit aastas, aga portfelli suurust me ei tea.

Nii palju saab ainult tuletada, et kõige suurema tootlusega segmentide kaalutud keskmine kuu käive mingil 6-kuusel perioodil oli $NT44,5 miljonit.

See ei ütle portfelli suuruse kohta otseselt midagi, sest me ei tea, mitu tehingut ja mis mahtudes tehti. Küll aga võib oletada, et edukad kauplejad ei läinud kuu jooksul korduvalt all-in.

Kui eeldada, et ühe kuu jooksul käib kogu portfelli maht turult vähemalt 2x läbi, siis räägiksime kirvemeetodil umbes 9,4% aastatootlusest. Kui aga kuu jooksul kaubeldakse kogu portfelli maht 4x läbi ehk tegelik portfell on pisut üle 11 mln, siis räägiksime juba ligi 19% aastatootlusest.

Tootlus võrreldes võrdlusindeksiga

Kahjuks eriti head graafikut ei leidnud, aga TWSE (TAIEX) Taiwani indeksi puhul selline väga nüri kirvega arvutus andis tulemuseks umbes 21,5% viie aasta peale ehk natukene alla 4% aastatootluse.

Seega võiks öelda, et vähemalt paariprotsendine osakaal kõigist kauplejatest suutis tõenäoliselt oma kauplemisega turgu vähemalt 12-kuulise perioodi jooksul ületada.

Taiwani investorite kauplemistegevusega kaotatud summa moodustab 2,2% Taiwani SKPst.

Muidugi kui võtta arvesse ka alternatiivkulu ehk 22,25 mln suuruse portfelli puhul börsi 4% tootlus oleks andnud ligi 900k tootlust ja finantssektori keskmine palk oli 800k, nii et kokku 1,7 mln vs kauplemisega teenitud 2,1 mln.

Riski-tulu suhe tundub vähemalt matemaatiliselt isegi nende väga edukate kauplejate puhul pigem passiivse investeerimise ja finantssektoris töötamise kasuks.

Tõsi, antud juhul pidin ikka väga väga palju oletusi ja kirvemeetodi kasutama. Ime, et kirves veel täitsa nüriks pole läinud kogu selle rakendamise peale…

Allikas: Do Individual Day Traders Make Money?Evidence from Taiwan – Brad M. Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, Terrance Odean

Samade andmete baasil tehtud teises uurimuses jõuti järeldusele, et keskmine investor kaotab tänu oma kauplemistegevusele 3,8% jagu oma iga-aastasest tootlusest (investorite kaotuste summa on 2,2% Taiwani SKPst).

Can Individual Investors Beat the Market?

Vaatlusperioodiks jaanuar 1990 – november 1996. Vaadati ka pikemat perioodi ehk mitte ainult päevakauplemisi.

Üle 115k kontost valiti välja 16k aktiivsemat ja neist väike osa investoreid suutis regulaarselt turgu ületada. Üldisest valimist mõned protsendid. Vastupidiselt leidus ka segment investoreid, kes suutis järjepidevalt halbu tehinguid teha. Tasudega arvestamist ega indeksiga võrdlust ei täheldanud.

Artikkel

The Anatomy of Day Traders

Vaatlusperiood jaanuar 1995 – mai 2000. Valimis kõik Helsingi börsil tehinguid teinud jaeinvestorid. Päevakauplejaid leidus seal 7686.

Esmapilgul tundus, et päevakauplejate tehingud lõppevad heade kasumitega, aga selle põhjuseks on suures osas nende vastumeelsus kahjumis tehinguid lukku lükata.

Helsinki börsil kauplema hakanud ja kauplemise lõpetanute arv.
Helsinki börsil kauplema hakanud ja kauplemise lõpetanute arv konkreetsel kuul.

Reaalsuses on päevakauplejate tootlused tavaliste investoritega umbes sarnases suurusjärgus. Enne tasusid. Peale tasusid jäävad vaadeldaval perioodil päevakauplejad pikaajalisemate investorite kontrollgrupile omajagu alla (päevane tootlus 0,057% vs 0,095%).

Uurimus

Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?

Taiwani börsiandmed ajavahemikus 1992 – 2006.

80% päevakauplejatest jätab asja pooleli vähem kui kahe aasta jooksul. Reeglina motiveerivaks teguriks kaotused. Kolmandaks aastaks on alles 13% alustanutest, 5 aasta pärast 7%.

Enamus juhtudel oleks tulusam olnud valida Taiwani börsilt üks suvaline aktsia ja seda hoida.

Aktiivsemate päevakauplejate seas on olukord natukene parem ehk 36% (3 aasta pärast) ja 23% (5 aasta pärast) on endiselt tegutsemas. Isegi väga väikesed kasumid vähendavad pooleli jätmise tõenäosust.

Keskmise päevakaupleja tootlus on kõigi 15 aasta jooksul peale tasusid negatiivne. Ajalooga raha kaotavad halvad kauplejad moodustasid 24% kauplejatest ja 54% kauplemismahust. Sealhulgas on näiteks 10-aastase kogemusega raha kaotavaid päevakauplejaid.

Keskmine päevakaupleja kaotus oli 9,9 baaspunkti päevas ja 24,9 baaspunkti päevas peale tasudega arvestamist. Enamus juhtudel oleks tulusam olnud valida Taiwani börsilt üks suvaline aktsia ja seda hoida.

päevakauplejate kasumid Taiwani börsil
Päevakauplejate “kasumid” Taiwani börsil 15 aasta jooksul.

Kasumlikud kauplejad (vähemalt 20 kauplemispäeva eelmise aasta jooksul kokkuvõttes kasumis) moodustasid igal aastal keskmiselt 1,6% kauplejatest. See proportsioon ei võta arvesse asjaolu, et kahe aasta jooksul on 80% kauplemisega alustanutest tegevuse (üldiselt kahjumiga) lõpetanud. Maaklerid ja maksuametnikud see-eest teenisid igal aastal.

Artikkel

Do Individual Investors Learn from Their Trading Experience?

Valimis 2973 majapidamise tehingud ajavahemikus märts 1991 – november 1996. Vaadeldi ka pikemaid tehinguid, mitte ainult päevakauplemist.

Suurim erinevus kogenud ja mittekogenud investorite tootluste vahel, tuleneb mittekogenud investori halvast sooritusest, mitte kogenud investori headest valikutest.

Uurijad avastasid, et aja jooksul investorid õpivad kogemusest ja teevad selle tulemusena mõnevõrra paremaid ja suuremas mahus tehinguid. Tootlus jääb aga endiselt turule alla.

Kõige suurem erinevus kogenud ja mittekogenud investori tootluste vahel tuleneb mittekogenud investori väga halvast sooritusest, mitte kogenud investori väga heast tulemusest.

Artikkel

Learning By Trading

Valimis on 22 miljonit tehingut Soome börsil vahemikus jaanuar 1995 – detsember 2003. Sõltuvalt aastast, on perioodi jooksul tehinguid teinud kontosid vahemikus 54196 kuni 311013. Vaadeldi ka pikemaid tehinguid kui lihtsalt päevakauplemist.

Investorid jäävad keskmiselt indeksile korralikult alla. Parimad investorid teenivad vähemalt paar aastat järjest paremat tootlust kui halvemad investorid ehk tootluste erinevuses on mingi püsivus.

osakaal turult lahkunud investoritest
Kauplejate osakaal, kes lõpetas kauplemise x aastat peale esimest vähemalt 7-tehinguga aastat.

Dispositsiooniefekt möllab täistuuridel. Mediaaninvestor müüb kasumis positsiooni 2,8x suurema tõenäosusega kui kahjumis positsiooni. See mõjutab investorite tootlust märkimisväärselt negatiivselt.

Suurim õppimine, mis kauplemise käigus toimub, on see, kui kauplejad saavad aru, et nad ei oska hästi kaubelda ja lahkuvad turult. Ülejäänud pikemalt turul olijad küll aja jooksul parandavad oma oskusi, aga väga väga aeglaselt ja vähe.

Headel aegadel oma vigadest ei õpita, sest ka rumalad tehingud võivad kasumit tuua.

Headel aegadel (loe: tõusvatel turgudel) on seda õppimist aga üsna vähe, sest ka halvad kauplejad teenivad positiivset tootlust oma rumalatest tehingutest sõltumata.

Artikkel

Overconfident Individual Day Traders

Valimis 3470 futuuridega päevakauplejat Taiwanist perioodil oktoober 2007 – september 2008.

Keskmine päevakauplemise tehingu tulemus oli -613 TDW (Taiwani dollarit). Enam kui 80% kauplejatest kaotasid selle perioodi sees raha.

Kusjuures varasema kogemusega kauplejate keskmine tulemus oli halvem kui uute kauplejate keskmine tulemus. Teisisõnu, kauplejad ei õppinud oma kogemusest.

Hilisemat kauplemisaktiivsust mõjutas kõige enam varasem kauplemisaktiivsus, mitte teenitud kasumid (tõsi, siin ilmselt tuleb mängu survivorship bias ehk suurimad kaotajad on valimist väljas).

Taiwani päevakauplejate tulemused
Kui eeldada, et iga positiivse tootlusega segmendi liikme netotootlus oli segmendi ülemises osas (0-50k puhul kõigil 50k) ja tipus kõik teenisid keskmiselt 700k, on kaalutud keskmine positiivne tootlus 115k TWD ehk natukene üle 3300€ aastas.

1% kauplejatest teenis üle ~14 600€ aastas. Ainult 2% teenisid vähemalt 200k TWD (~5870€) aastas. Tuletatud tootluste põhjal ainult 1% kauplejatest teenis üle 10% aastatootlust. Üle 5% tootlust teenis 3% kauplejatest.

PS! Huvitav on see, et uurijad ei saanud aru, miks lühikeseks müüke nii palju tehti ja miks need paremini lõppesid kauplejate jaoks. Põhjus tundub ilmne, kui saad aru, et tegemist oli korraliku langusaastaga börsidel.

Artikkel

Trading Is Hazardous to Your Wealth

Valimis 78000 USA majapidamise aktsiatehingud perioodil 1991. kuni 1996. lõpp.

Investorid vähendasid oma kauplemistegevusega tootlust ca 2% võrra aastas.

Mida rohkem investor kaupleb, seda kehvem on tänu tasudele lõpuks tema tulemus. Kusjuures isegi tasude-eelselt kauplemisega võitu ei saavutata. Keskmine investor kaupleb siiski väga palju ehk aasta jooksul vahetub keskmiselt 75% aktsiaportfellist.

investorite tootlus vastavalt kauplemismahule

Keskmiselt oleks investorite tootlused olnud paremad, kui nad oleksid jäänud sama portfelli juurde, nagu see iga aasta alguses neil oli võrreldes nende tehtud tehingutega aasta jooksul. Lühidalt, investorid vähendasid kauplemisega oma tootlust ca 2% võrra aastas.

Ilmneb väga selge seos, et mida rohkem tehinguid teha, seda kehvem on tulemus.

Üllataval kombel suutsid sellel perioodil 43% investoritest turgu ületada ka peale tasusid. Huvitav teada, et jaeinvestorid eelistasid väiksemaid ettevõtteid (kõrgem risk) ja väärtusinvesteeringuid, mis selle perioodi ajal parema tootlusega olid.

Osta ja hoia strateegiaga oleks neil veelgi parem tootlus võinud olla. Näiteks suure kauplemismahuga majapidamised kaotasid aastas 6,8% tootlusest.

investorite tootlus kuu kohta võrreldes indeksiga
Vaadeldud perioodil suutsid koguni 43% investoritest indeksit ületada. Paljud neist seejuures märkimisväärses mahus.

Artikkel

Day Trading for a Living?

Tegin sellest ülevaate juba siin artiklis, nii et praegu väga põgus kokkuvõte ainult.

97% päevakauplejatest Brasiilia andmetes kaotasid raha. Ülejäänud 3% teenisid üsna väikest tulu vägagi märkimisväärse riski juures. Kauplejate oskus aja jooksul ei paranenud.

Artikkel

Learning, Fast or Slow

Taiwani börsil suuresti ühe teise viidatud uurimusega kattuv uurimus. Päevakauplejad ei õpi oma kauplemisest ega saavuta sellest tulenevalt paremaid tulemusi. 3/4 kauplemismahust tehakse juba varasemalt kaotusi kogenud kauplejate poolt ehk nad ei õpi oma oskuste puudumisest. Kõige kogenumad kaotavad kauplejad jätkavad kauplemist.

3/4 kauplemismahust tehakse juba varasemalt kaotusi kogenud kauplejate poolt ehk nad ei õpi oma oskuste puudumisest.

Tüüpilisel päeval on kauplejatest vähem kui 3%, kes suudavad ennustataval kujul positiivset tootlust teenida.

Artikkel

The Cross-Section of Speculator Skill

Valimis Taiwani kauplejad vahemikus 1992-2006. Keskmiselt on aasta peale 450000 päevakauplejat ja vaadeldud perioodi jooksul tehti kauplemistehinguid umbes $10 triljoni USD mahus.

kauplejate järgmise aasta tulemused eelmise aasta järgi
Eelmise aasta tulemuse järgi paremuse järjekorras grupeeritud kauplejate järgmise aasta tulemus.

500 kõige aktiivsemat kauplejat moodustavad ligi 10% kogu kauplemismahust ja kaotavad peale tasusid oma kauplemisega keskmiselt -7,4 baaspunkti päevas. Vähemaktiivsed kauplejad kaotavad veelgi rohkem.

Successful day traders appear to profit predominantly from forecasting short-term price movements in periods when information asymmetry is high (e.g., around earnings announcement) or in hard-to-value stocks (e.g., small or volatile stocks). This evidence suggests that day traders either possess private information or react more quickly to public information signals in their trading strategies.

Kuigi tüüpilisel aastal ca 20% päevakauplejatest suudab tasudejärgselt kasumit teenida, suudab seda jätkusuutlikult mitme aasta peale teha alla 1% kauplejatest. Kaupleja tootluse suurimaks ennustavaks teguriks oli minevikutootlus. Edukad kauplejad keskendusid ka ainult üksikutele aktsiatele.

Artikkel

The Individual Day Trader

Helsinki börsil kauplejate aktsiaportfellid ja börsitehingud vahemikus jaanuar 1995 – november 2002. Tüüpiline kaupleja on mees, kes on umbes 10 aastat noorem ülejäänud investoritest ja kellel reeglina puudub varasem investeerimiskogemus.

Tüüpilise kuu jooksul umbes 30% kauplejatest jääb plussi peale teenustasusid. Hea kauplemise tootlus perioodil A aga ennustab halvemat portfelli pikaajalist sooritust (viitab ilmselt sellele, et lühiajaline hea sooritus on tüüpiliselt lihtsalt vedamise tulemus).

Artikkel

REPORT OF THE DAY TRADING PROJECT GROUP

NASAA raport päevakauplemise kohta USAs erinevate maaklerite andmete põhjal.

Mõned nopped:

  • Juhuslikult valitud paarikümne konto seast 70% kauplejatest kaotasid kogu oma investeeringu (keskmiselt mõne kuu jooksul). Ainult 1 konto oli edukas, aga selle tootlus ei õigustanud võetud riske.
  • Maaklerfirma juhi sõnul esimese kahe aasta jooksul 95% kaotavad raha ära (olenevalt, kuidas tõlgendada sõna “fail”).
  • Maaklerid ei teinud erilist koostööd ega avaldanud oma klientide kasumlikkuse/kahjumlikkuse kohta raporti jaoks andmeid.

Artikkel

Hea õpetlik analüüs, millele eelnevas loetelus esimese punkti all viitasin. Kahju, et ta suuremat valimit ei võtnud.

Day Trading’s Underbelly

Pole küll teadusartikkel, aga viitab, et järelevalveasutuste andmetel enam kui 90% kauplejatest kaotab raha.

Artikkel

Kokkuvõtteks

Uurimusi oli veel. Sealhulgas selliseid, kus kauplemise tulemused ei olnud uurimisobjektiks, vaid vaadati ainult edukate kauplejate omadusi jms aspekte. Ei hakanud siia kõiki lisama, kuna tulemused on samasse auku endiselt.

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.